Fyrfrivilligheten skiller seg noe ut fra annen frivillig innsats. Det henger sammen med at mye av det frivillige arbeidet legges ned i statlig eiendom – som er avskåret fra å få statlige støttemidler.

– Ofte så må våre frivillige legge ned frivillig innsats på andre områder, for å kunne skaffe midler til den frivillige innsatsen som legges ned på fyret i den enkeltes hjerte. Tenk, menge jobber dugnad for å skaffe penger til dugnad på fyret sitt. På denne måten står det frivillige fyr-Norge i en særstilling, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

På FNs internasjonale dag for frivilligheten ønsker styret og sekretariatet i Norsk Fyrforening å løfte frem de mange tusener av frivillige som hver eneste dag gjør en innsats for å ta vare på kystkulturminner fra nord til sør. – Fyrene representerer noe helt spesielt i en kystnasjon som Norge. I flere hindre år har blinket fra fyret eller fyrlykta reddet mange fra den sikre død på havet. I en tid der alt skal automatiseres og digitaliseres, er kanskje viktigere enn noen gang å synliggjøre hva  fyrfrivilligheten betyr for kommende generasjoner. Hvis fyrene skulle forsvinne så vil det være et stort tap for vår kollektive maritime historie, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Lokal forankring

Henriette Marie Skjæveland trekker også frem den lokale forankringen som frivillige i fyrbevegelsen ofte har. – De fleste som bor eller har tilknytning til kysten, har et forhold til det lokale fyret eller fyrlykta. Det ser vi hver gang det er snakk om å endre på den maritime infrastrukturen. Folk engasjerer seg til frivillig innsats, når kjære landemerker er truet. Vi blir daglig kontaktet av engasjerte mennesker som vil bidra til å ta vare den unike kystkulturen som fyr, fyrlykter og andre sjømerker representerer.

Fyrfrivillige over hele landet legger ned tusenvis av timer på dugnader. Mange jobber dugnad for å få penger til å jobbe dugnad på fyret sitt. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforenings daglige leder vil trekke frem foreningens medlemsfyr – der venneforeninger og lag går på med krum hals for å ta vare på bygninger og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. – Flere steder er det et godt samarbeid mellom de frivillige og Kystverkets vedlikeholdslag for å ta vare på kulturminnene, men dessverre så er mangel på penger en utfordring, sier Skjæveland.

Hun oppfordrer alle til å legge ut bilder fra den frivillige innsatsen som gjøres på norske fyr i kommentarfeltet på Facebook-siden til Norsk Fyrforening.