Fyrentusiaster fra store deler av landet og gjester fra Danmark, Finland og Sverige var i helgen samlet til fyrhistorisk seminar på Lindesnes fyr og Lista.

– Det var så hyggelig og givende å få møte som mange flotte mennesker som er opptatt av fyr og fyrsaken, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Fyrhistorisk seminar på Lindesnes fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Seminaret inngikk i en rekke fyrhistoriske seminar som Norsk Fyrforening har arrangert de siste årene i tett samarbeid med Kystverkmusea. – Samarbeidet med fagmuseet har vært med på gi disse seminarene et løft. Samlingen på Lindesnes og Lista var den sjette i rekken av fyrhistoriske seminar. Tidligere så har det vært seminar i Lødingen, Sola, Måløy og på Fulehuk, forteller Skjæveland.

Lørdag var man samlet på Lindesnes fyr der det var lagt opp til foredrag, aktiviteter i fjæra, tegnekonkurranse og kveldsvandring på fyret.

Ordfører Even Tronstad Sagebakken åpnet seminaret. Foto: Norsk Fyrforening

Seminaret ble åpnet av ordfører Even Tronstad Sagebakken som ønsket velkommen til Lindesnes – en kommune med tre fyr – Hatholmen, Ryvingen og Lindesnes.

Europeisk fyrkulturløype

Kystverkmuseas direktør, Espen Frøysland, orienterte europeisk fyrsamarbeid og den nyetablerte organisasjonen «European Route of Lighthouses». Seks land står bak grunnleggelsen – Tyskland, Frankrike, Portugal, Estland, Irland og Norge. Frøysland er for øvrig valgt til organisasjonens første styreleder.

Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland med Peter Jensen fra Støtteforeningen Hirtshals Fyr og Svenska Fyrsälskapets Christian og Aulikki Lagerwall. i bakgrunnen skimtes Søndre Katland fyrstasjon. Foto: Norsk Fyrforening

På seminaret deltok det inviterte gjester fra Hirtshals Fyr i Danmark, Svenska Fyrsälskapet og Finlands Fyrsälskap – som alle fortalte og hva som skjer på fyrfronten i de øvrige nordiske landene. Danmark har ingen nasjonal fyrforening, men formand Peter Jensen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr håper at man også i hans hjemland skal få en nasjonal fyrforening.

Ari Valio fra Finlands Fyrsälskap forteller om foreningens arbeid med finske fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Kystverkmuseas Frode Pilskog og Simen Lunøe Pihl fortalte om museets digitaliseringsprosjekt – der man har startet med å dokumentere norske fyr med 3D-videoer. Pilskog holdt også foredrag om fremveksten av fyr og fyrlykter i Agder.

Kystverkmuseas Frode Pilskog fortalte om fremveksten av fyr på Agder. Foto: Norsk Fyrforening

Per Roger Lauritzen og Jo van der Eynden fortalte om nye funn innen norsk fyrhistorie. Funn som er gjort i forbindelse med arbeidet med boka «Kystens veivisere» som ble presentert under seminaret.

Lokale fyr

Seminardeltagerne fikk også høre om det arbeidet som legges ned av de frivillige ved norske fyrstasjoner. Liv og Øystein Steinsvåg fortalte om Ryvingens venner og frivillighetens arbeid og utfordringer på Norges sydligste fyr. Daglig leder Geir Smebøle, presenterte Songvår fyr og viste med film og bilder hvordan man gjennom frivillig dugnadsinnsats har maktet å forandre Songvår fra et slitent fyr med manglende vedlikehold, til i dag å fremstå som et smykke i Søgne skjærgården.

Øystein og Liv Steinsvåg fortalte om det frivillige arbeidet som legges ned på dugnad på Ryvingen fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforenings Henriette Marie Skjæveland avsluttet lørdagens foredrag ved å fortelle om hvordan hun ble bitt av «fyrbassillen» ved å engasjere seg i Venner av Søndre Katland fyr, og senere også som styreleder i Markøy fyr. Et fyr det er planer om å få rehabilitert slik det en gang var.

Kveldvandring

Før kveldens festmiddag var alle invitert til kveldsvandring på Lindesnes fyr. Espen Frøysland fortalte om fyrets historie, men lyset sveipet utover Skagerrak og Nordsjøen. I øst kunne man se sveipet fra Oksøy og i vest blinket fra Lista.

Kveldsvandring på Lindesnes fyr. Foto: Norsk Fyrstasjon

Fyrene Varnes og Lista

Søndag var det lagt opp en flott og interessant kultur- og fyrutflukt på Lista. Første punkt på programmet var vandring ut til Varnes Fyr ved Listafjorden og innseilingen til Flekkefjord.

Seminardeltagerne på tur til Varnes Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Fyret ligger spektakulært til på en klippe ytterst mot havet. Daglig leder Henriette Marie Skjæveland var guide og fortalte om fyret og den dramatiske redningsaksjonen til tjenestejenta «Ingeborg los» – da hun under en orkan in 1852 maktet å få loset inn et britisk handelsfartøy gjennom brenningene utenfor Varnes. – Det skulle ikke en hushjelp gjøre, så hun fikk sparken og levde resten av sitt liv i skam. Treskoa i bronse er satt opp som et minnesmerke for å hedre hennes innsats, sa Skjæveland.

Treskoene til «Ingeborg los» er et sterkt monument over en dramatisk historie. Foto: Norsk Fyrforening

På Lista fyr ventet daglig leder Pål Hals som fortalte om fyrstasjonen og om det internasjonale våtmarksområdet som omgir fyret.

Pål Hals på Lista fyr forteller om virksomheten som finner sted på fyrstasjonen. Foto: Norsk Fyrstasjon

Redningsstasjon

Området rundt Lista er svært farlig og blir betegnet som en av de største skipskirkegårdene på Sørlandet. Flere hundre forlis er registrert – noe som førte til at Fyrvesenet opprette egne redningsstasjoner langs kysten for å kunne redde sjøfarende og skips som kom i havsnød. En av disse redningsstasjoene ligger på Østhassel på Lista, og er i dag en del av Lista museum.

Theodor Tønnesen fortalte levende om Østerhassel redningsstasjon. Foto: Norsk Fyrforening

– Ettersom redningsstasjon tidligere har ligget inn under fyrvesenet og det forhold at den er den eneste redningsstasjonen som er bevart slik den var – så var det naturlig å la et besøk dit inngå i programmet, sier Skjæveland.

Østhassel redningsstasjon var virksom fra 1872 til 1972 og var svært viktig langs Listas beryktede kystsstripe. Redningsstasjonene hørte opprinnelig inn under Fyrdirektøren, men i 1936 overtok Redningsselskapet (NSSR) ansvar for stasjonen på Østhassel.

– Fortsatt ligger redningsbåten klar for sjøsetting, og alt av utstyr er på plass, fortalte guide Theodor Tønnessen til lydhøre seminardeltagere. Tønnsesen fortalte også at man på Listerrauna fyrlykt utenfor Østhassel, hadde en egen redningsstasjon. Dette viser hvor værutsatt strekningen utenfor Listerlandet var og er.

Loshavn

Det fyrhistoriske seminaret ble avsluttet med vandring i Loshavn, hvor guidene Alf Arian Loshavn og Geir Heitmann fortalte om fremveksten av denne vakre uthavnen utenfor Farsund. Nede i Persbukta i Loshavn kunne seminardeltagerne se ut til Søndre Katland Fyr i Spind.  

– Selv om Loshavn helt åpenbart har vært losenes havn, er det faktisk tvilsomt om det er opprinnelsen til navnet. På 1700-tallet skrev man Luciehavn. Det gammelnorske ordet «lutse» betyr liten. Det har blitt antatt det kan komme av Loshavn var en «liten havn», fortalte Alf Adrian Loshavn. Geir Heitmann kunne fortelle at det i 1801 var registrert 11 loser og 11 skippere i Loshavn.

Geir Heitmann og Alf Adrian Loshavn var guider under vandringen i uthavnen. Foto: Norsk Fyrforening