Kartene viser situasjonen med slukkede fyr og fyrlykter før og etter uværet "Ingunn". Foto: Kystverket

Kystverkets vedlikeholds lag er i full sving med å rette opp de mange skadene som orkanen «Ingunn» påførte fyr og fyrlykter langs kysten av Møre til Troms.

Minst 20 fyrlykter ble satt ut av spill, går det frem av opplysninger fra Kystverket. – Det kan selvsagt være flere årsaker til at en fyrlykt slukker, men når vi vet at orkanen Ingunn i denne perioden slo hardt innover landet fra midt-Norge til Finnmark, er det naturligvis nærliggende å sette den store økningen i antall slukninger i sammenheng med uværet, sier direktør Sven Martin Tønnessen i Kystverket til avisen Kyst og Fjord.

7000 fyrlys

Det er vel 22 000 sjømerker langs kysten, hvorav 7000 er med lys – lanterner, fyrlykter og fyr. – Det er viktig å få lyset tilbake i de som er slukket, så raskt som mulig. Videre så må det gjøres reparasjoner på de fyrstasjonene der bygningene er blitt skadet som følge av orkanen. Dette må skje så raskt som mulig, for at de verneverdige byggende ikke skal bli ytterligere ødelagt, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun berømmer innsatsen til Kystverkets vedlikeholds lag.

– Det er viktig å få tent de fyr og fyrlykter som er mørklagt. Vedlikeholds lagene gjør en flott innsats under ofte krevende arbeidsforhold og knappe ressurser, sier hun.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland oppfordrer alle som ser skader på fyrbygninger eller fyrlykter å ta kontakt med Kystverket for å melde inn skadene. – Det er fint hvis man også sender Kystverket bilder – slik at de ser hva som må gjøres, sier Norsk Fyrforenings daglige leder.