«Fyrrallar «- ja det var det i sin tid rallare fra Sunnmøre som spesialiserte seg på å bygge fyr langs kysten fra Oslofjorden til Finnmark i nord.

De reiste lange strekninger og jobbet under tøffe og krevende forhold. I Norge ble det oppført nærmere 100 fyr på en 40 års periode. I disse dager er det stort vedlikeholdsetterslep og mange fyrstasjoner roper om mer pleie.  Flere står i fare for å falle sammen dersom det ikke blir tatt alvorlige grep.

I en årrekke har Fasadeentreprenør Coating-Service og Paal Bjørndal fått oppdrag fra Kystverket om å utbedre en mengde fyrstasjoner. Det er store og krevende jobber på steder man kanskje må fly alt inn med helikopter. Det kan være spektakulært å få slike jobber, men ganske annerledes enn andre som jobber 7-15 og drar hjem til middag og en varm dusj.

-En av nåtidens fyrrallar må være Paal Bjørnadal som har jobbet med dette i mange år. Det er en fryd å følge han på hans reiser, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Fasadeentreprenør Coating-Service utbedrer nedslitte og forfalne fyrstasjoner. Foto: Coating-Service

Hans før og etter bilder taler sitt med at fyrene eller bygningene endelig har fått den etterlengtende pleien det har treng, men i tillegg har han en mengde småhistorier fra hver plass som får en hver til å trekke på smilebåndet. 

-Denne karen kommer til steder som har vært forlatt fra da siste fyrvokter gikk i land, og noen av hans eiendeler eller daglige ting står igjen som et vakt minne om et levd liv på denne plassen. Det er nesten som tiden har stått stille, sier Skjæveland. 

Hoistmeister heter han på Instagram – så har du lyst til følg med på fyrrallaren fra Farsund 🙂