Lindesnes kjell
Fyrvokter Kjell Olsen på Lindesnes fyr (Foto: Lindesnes fyr)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hvis du ønsker sommerjobb som fyrvokter på Lindesnes fyr, har du muligheten nå.

Maritime.no melder i fra om at Kystverket er på utkikk etter en som vil være sommervikar som fyrvokter på Lindesnes fyr i sommer.

– Lindesnes er den enste fyrstasjonen i Norge med tilstedeværende fyrvoktere, skriver maritime.no.

Arbeidsoppgavene blir blant annet å holde fyret i stand. I tillegg er turistformidling og værobservasjon viktige oppgaver. I høysesongen er det 60 000 besøkende innom Lindesnes fyr.