Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

FORNØYD: Jo Hjerkinn, Anniken Paulsen, Åsne Svendsen, Grete Nyhaven, Pernille Usterud-Svendsen, Signhill Arnesen og Johannes Vallesverd. Forfall: Jan Nielsen. (Foto: Bjørg Hjerkinn)

Etter en noe svak sesongstart tok besøket seg godt opp etter hvert. Styret i Saltholmen-komiteen er fornøyd med 150 overnattingsgjester og enda flere dagsbesøkende.

Styret i seilforeningens Saltholmen-komité og Saltholmens venner hadde møte i forrige uke for å oppsummere årets sommer og rette blikket videre.
Saltholmens Venner ble stiftet i slutten av januar, men holder en lav profil inntil seilforeningens interesser på Kokkenes er avklart. Til tross for dette har venneforeningen allerede fått 46 medlemmer, mens facebook-gruppen har samlet 213 medlemmer, det skriver Lillesands-Posten.

 Sommeren
Både vertskap og gjester har gitt gode tilbakemeldinger på årets sommersesong.
Årets kunstutstilling var ved Lise Fløistad, Pernille Usterud-Svendsen og Christian Muri Clemetsen. De er alle godt fornøyde, og seilforeningen er fornøyd med at utstillingen innbrakte rundt 6.000 kroner til foreningen.
Pernille Usterud-Svendsen er i gang med planleggingen av neste års utstilling, og man håper å ha plakatene ferdig allerede i januar, slik at man kan starte markedsføringen noe tidligere enn før årets sesong.
Neste års sesong starter 25. juni og avsluttes 12. august, og utstillerne er Pernille Usterud-Svendsen, Christian Muri Clemetsen, Erlend Helling Larsen og Grete Otilie Gullaksen.

Rehabilitering
Saltholmen fyr får for tiden en kjærkommen rehabilitering. I tillegg til dugnadsgjengens årlige vasking, maling og annet vedlikehold, har vinduene blitt fagmessig rehabilitert av glassmester Arnt Johannessen. Selvsagt med linolje, kitt, kjerneved, tid og gammelt håndverk.
Akkurat nå holder byggmester Knut Harald Kvifte på med uthuset, hvor blant annet en råtten bunnsvill og store mengder borrebille-oppspist eller råttent tre og kledning byttes ut. Alt treverk som fremdeles er intakt blir satt tilbake på plass. Fylkeskommunens kulturminnevern har gitt tilsagn om 470.000 kroner til dette arbeidet.
Styret har ikke penger nok i budsjettet til å utbedre vinduene i uthuset, så her vil det inntil videre bli satt på lemmer.
– Vi har heller ikke midler til utbedring av vestveggen i hovedetasjen. Fyr er dyrt, så bidragsytere ønskes hjertelig velkommen, forklarer styreleder Johannes Myhre Vallesverd, som også minner om høstdugnaden 16. oktober.