alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Uvettige gjerningspersoner gjorde i slutten av juli hærverk på Terningen fyr (Hitra kommune, Sør-Trøndelag). Som en følge av hærverket har fyret midt i Trondheimsleia vært mørklagt siden.
Lensmannskontoret på Hitra har fått inn anmeldelse på utvendig og innvendig hærverk. Gjerningsmennene har kommet seg inn i fyret og opp i det 12 meter høye tårnet. Der er blant annet fargeglassene rundt lyset ødelagt, slik at sjøfarende har mistet informasjonen om trygge og utrygge sektorer. Kystverkets båt «Trænen» har hatt oppdrag med kontroll av lys og lykter i Nord-Norge i sommer, men er nå på veg sørover kysten, og vil etterhvert gjenopprette sektorlyset på Terningen.
Terningen fyr er fredet, og «Terningens venner» forvalter ny bruk av fyrvokterboligen Det var en leietaker som varslet venneforeningen om at han hadde observert en ungdom som tok seg inn gjennom en av luftekanalene. Det ble også sett andre ungdommer på Terningen samme helga, og det ble funnet knust rødt glass på bakken.
Fyrforvalterne i «Terningens venner» er både opprørt og trist over hendingene på fyret. For kystbefolkningen har fyrene vært å regne som en helligdom, som har sikret trygg ferdsel på sjøen. At fyrene utsettes for hærverk, kan tyde på at kunnskapen om eller forståelse for fyrenes betydning som navigasjonsinnretning er svekket. Det er i tilfelle en farlig utvikling, som må motarbeides med informasjon. (Kilde: Adresseavisen)