van der Eynden
Statsekretær Hugo Bjørnstad overrekker Fyrtårnprisen til Jo van der Eynden i 2013. (Foto: Asgeir K. Svendsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kjenner du noen som har gjort en stor innsats for kystkulturen? Samferdselsdepartementet deler ut Fyrtårnprisen på Kystens dag 13. juni.

Departementet oppfordrer kystkommuner, etater, organisasjoner og privatpersoner til å nominere sine kandidater.

– Regjeringen vil styrke både sjøtransport, sjøsikkerhet og aktiviteten langs kysten. Kysten er spekket med ressurser og muligheter, både for næringsaktivitet og for hygge. Fyrtårnprisen bidrar til å fremheve noe av det viktige arbeidet som gjøres for kysten vår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fyrtårnprisen deles ut i Brønnøysund på Kystens dag fredag 13. juni. Prisen er på 25.000 kroner, og skal gå til en kandidat som har bidratt til å profilere Norge som kystnasjon og har gjort en god innsats for norsk kystkultur, skriver departementet på sine nettsider.

Norges kyst er en av verdens lengste, og store deler av befolkningen bor langs kysten. Opp gjennom historien har svært mange hatt sitt inntektsgrunnlag på sjøen og langs kysten. Dette har skapt et mangfold av kulturminner som fyrstasjoner, losstasjoner, fiskerihavner, og spesielle farleder. Kysten har også inspirert til musikk, kunst og litteratur.

Fristen for å nominere kandidater til Fyrtårnprisen er fredag 2. mai 2014.

Nominasjoner kan sendes per epost til postmottak@sd.dep.no

Eller per post til

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Tidligere mottagere av Fyrtårnprisen:

2013 Jo van der Eynden

2012 Gründerne i Svolvær-bedriften SALT

2011 Redningsselskapet

2010 Dag Lindebjerg

2009 Ingrid Espelid Hovig

2008 Steinar Olaisen

2007 WWF-Norge

2006 Kystaksjonen for tsunamiofrene

2005 Forbundet KYSTEN

2004 Kystvakten