Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Kulturarvs prosjekt Rydd et kulturminne vant EU-kommisjonens og Europa Nostras pris for gode prosjekter, i 2012.

Den norske feiringen av Norsk Kulturarv gode kulturminneprosjekt for barn, Rydd et kulturminne, fant sted på Sæterhytten, Bygdøy. Onsdag 19.september var det samlet både stor og liten innen kulturminnevernet, under en vakker høstsol.

 

Norsk Kulturarv fikk pene ord fra både Riksantikvar Jørn Holme, EUs ambassadør til Norge og ikke minst fra Europa Nostras egen generalsekretær, Sneska Quaedvlieg-Mihailovic. Sistnevnte mente at prosjektet, som er særlig rettet mot barn og unge, treffer akkurat det organisasjonen ønsker å oppnå:
– Over hele Europa har gode tiltak blitt utviklet, men de fleste klarer ikke å appellere til unge mennesker, sier Quaedvlieg–Mihailovic. Europa Nostra ønsker å bruke erfaringene fra Rydd et kulturminne som et sant eksemplets makt. En praktisk tilnærming som ikke bare gjøre unge mennesker begeistret for kulturarven, men som også øker deres kulturelle kompetanse, sier hun til www.kulturarv.no

Europa Nostra har 250 medlemsorganisasjoner og representerer derigjennom omlag 6 millioner mennesker. Europa Nostra mener å se at kulturminnevern er en raskt økende folkebevegelse i Europa. Få prosjekter klarer imidlertid å engasjere så mange unge som det norske prosjektet. Rydd et kulturminne har vært arrangert seks ganger siden 2001, det har mobilisert 22 500 barn og ungdommer fra hele Norge og reddet over 1000 kulturminner fra å forsvinne i skog og mark.

Norsk Fyrhistorisk Forening gratulerer med dette Norsk Kulturarv og aksjonen med Europas gjeveste kulturvernpris. Norsk Kulturarvs prosjekt ble valgt i konkurranse med 39 andre kandidater fra hele Europa.