Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrenes betydning kommer særlig godt frem i historiske dokumenter fra Haugjeglas historie har vi plukket dette fra nettstedet Digitalt fortalt

"Under budsjettbehandlinga for fyrvesenet i 1905-06 uttalte bl.a. fiskeristyrelser at et fyr på Haugjegla hadde størst betyding for fremmede fiskarar. Ei lykt ble satt opp, denne ble forsterka i 1910 ved overgang til acetylengass. Men det kom fortsett krav om ein fyrlykt på holmen".

Det er mulig å bo på fyr langs hele kysten. Standarden varierer, og det samme gjør adkomsten. Noen steder kan man kjøre eller gå til døra, mens skyssbåt eller rutebåt blir løsningen andre steder. Fra Veiholmen ytterst på Smøla er det grei tilgang til Haugjegla fyr enebolig i flere etasjer på egen holme.