bilde moms M
Vi oppfordrer medlemmene våre til å benytte denne muligheten for å få kompensert litt av momsen.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Momskompensasjonsordningen er et gode for de frivillige organisasjonene. Men; for å få kompensasjonen må det søkes!

Søknad og grunnlagsmateriale – for de foreningene/organisasjonene som søker via Norsk Fyrhistorisk Forening eller ”sentralleddet”, må være hos oss 1.juli! Deretter vil vi lage fellessøknaden. Denne må imidlertid via en revisor, og vi må derfor få inn grunnlagsmaterialet i god tid.

Send søknaden med grunnlagsmaterialet til info@fyr.no eller til Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Hver enkelt må sende inn revidert regnskap for 2012 (evt. siste godkjente regnskap), samt et utfylt B2-søknadsskjema til oss. Det siste ligger på hjemmesidene til Lotteri- og Stiftelsestilsynet: https://lottstift.no/momskompensasjon/sok-om-kompensasjon-go/vedlegg-go/forenkla-modell  

Dere må alle sammen også selv lese de konkrete instruksene for utfylling på Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmesider, for ytterligere detaljer om fradrag, avgrensninger og andre forhold: https://lottstift.no/momskompensasjon. Eksempelvis varierer kravet om å levere revisorrapport, basert på ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlingar frå registrert eller statsautorisert revisor.

I 2012 fikk søkerne dekket ca. 41 % av det omsøkte beløpet. Dette skyldes at Lotteri- og Stiftelsestilsynet har valgt at samtlige søkere får noe støtte, fremfor at noen får alt og noen ikke i det hele tatt. Hvor mye som dekkes for 2013, er derfor usikkert pr nå.