Det er fortsatt gode muligheter til å melde seg Norsk Fyrforening og Kystverkmuseas fyrhistoriske seminar på Lindesnes Fyr helgen 29. september – 1. oktober 2023.

Lørdag er det lagt opp til et interessant program der fyrene på sydspissen av norskekysten vil presentere seg. Det vil bli foredrag om nye funn i norsk fyrhistorie, fremveksten av fyr og fyrlykter på Sørlandet og Kystverkets dokumentasjonsprosjekt. Videre så vil det bli innlegg fra fyrforeninger i Sverige, Finland og Danmark. Ved siden av hovedprogrammet så vil det bli alternativt program på spennende Lindesnes fyr. Søndag blir guidet utflukt og besøk til Varnes Fyr. Lista fyr, redningsstasjonen på Østhasselstrand og Loshavn.

Tilreisende som ønsker overnatting må booke rom på Lindesnes havhotell – pris kr 1450, — pr natt i enkelt rom og kr 1650,– pr natt i dobbeltrom. Oppgi «fyrhistorisk seminar» når du bestiller hotell. Lenke: Lindesnes Havhotell (havhotellet.no)

Egenandel på kr 300, — for lunsj og middag lørdag (bindene påmelding). Øvrige kostander til mat dekkes av den enkelte deltager.

Fyrhistorisk seminar på Lindesnes fyr – Norsk Fyrforening