Den legendariske fyrdirektør Carl Frederik Diriks vil sette sitt preg på jubileet til Norsk Fyrhistorisk Forening i Stavern fra 19. til 21. august. Foto: Oslo Museum

Stavern og Larvik er viden kjent for sine store sjøhelter som Thor Heyerdahl, Colin Archer og Peter Wessel Tordenskiold. Alle tre har satt sine spor i norsk sjøfartshistorie. Færre vet at Stavernsdistriktet har fostret en fjerde sjøhelt – Carl Frederik Diriks.

Fyrdirektøren som har hatt stor betydning for utviklingen av norsk fyr- og merkesystem. Under Norsk Fyrhistorisk Forenings store jubileumsfeiring i Stavern 20. august kan man bli bedre kjent med denne ruvende skikkelsen innen norsk fyrhistorie. Direktør Espen Frøysland ved Kystverkmusea holder foredrag om «Fyrdiriks» om bord på M/S Gamle Oksøy som vil ligge fortøyd ved dampskipsbrygga i Stavern under hele jubileumshelgen.

Det er vel ingen som har betydd mer for utviklingen av sikkerheten langs norskekysten enn «Fyrdiriks». Det var under hans tid som fyrdirektør vi fikk en omfattende utbygging av fyr og sjømerker. I tillegg til dette og forfatterskap var han en anerkjent og dyktig tegner som spesialiserte seg på morsomme folkelivsskildringer. Dette er et foredrag fyrinteresserte må få med seg sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Skjæveland trekker frem at stedet der jubileet skal avholdes – den gamle militærleiren – er det samme stedet der «Fyrdiriks» ble utdannet som sjøoffiser fra Sjøkadettinstituttet for 189 år siden.  Det er spesielt å tenke på at vi markerer vårt jubileum på samme sted som der Fyrdiriks gikk som ung mann. Det gir vårt jubileum historiske dimensjoner, legger Skjæveland til.