Henningsvær fyr. Foto: Kystverkmusea.

I 1998 kjøpte ekteparet Venke og Rolf Hoff Henningsvær fyr. Fyret var den gang nedslitt og trengte rehabilitering. Målet var å restaurere bygningene og ta dem i bruk for besøkende kunstnere og som egen bolig.

Nå foreligger historien om ekteparet og deres arbeid med å ta vare på dette og to andre viktige kulturminner i Henningsvær i Lofoten. Marit Christina Lies rykende ferske bok «Fra samtidsruiner til rom for kunst» tar for seg transformeringen av et historisk fyr og to andre historiske bygninger i Henningsvær.

Kulturminner og kulturvern spiller en stadig større rolle i samfunns­utviklingen. Det er bred politisk enighet om at kulturvern er en strategi for bærekraftig vekst både kulturelt, sosialt og økonomisk. Boken «Fra samtidsruiner til rom for kunst» er historien om to kunstsamlere, Rolf og Venke Hoff. Paret kom til Henningsvær i 1998 og kjøpte som nevnt, stedets fyrstasjon. I 2006 kjøpte Venke Hoff den gamle kaviarfabrikken, som ble pusset opp og gjort om til galleri for samtidskunst. I 2019 kjøpte hun Bolsøyhjørnet, en privatbolig med ei krambu som hadde vært i drift under lofotfisket fram til 1959. Bygningen skal tjene som galleri og boligformål. Alle de tre prosjektene er restaurert etter antikvariske prinsipper.

Forfatter og NRK-journalist Marit Christina Lie har undersøkt forholdet mellom et steds historie og kulturminner på den ene siden og kunst og kunstformidling på den andre. De tre historiske prosjektene er gode eksempler på det private initiativet i kulturvernet. Eierne føyer seg inn i en stor gruppe ildsjeler som investerer både tid og egne midler i kulturvern. Å se mulighetene og det vakre og sanselige i nedslitte bygninger krever både talent og mot, men også et estetisk blikk, som både Venke og Rolf Hoff har fra kunstfeltet, og som begge to har interessert seg for i mange år. Boken kan anbefales for alle som er opptatt av fyr, fyrhistorie og rehabilitering av kystkulturminner.