Kystverket støtter 100 årsjubileet til Sletringen fyr. Foto: Per Roger Lauritzen

Kystverket har bevilget 80 000 kroner til markeringen av 100 års jubileet til Sletringen fyr. Frøya kommune legger opp til en storstilt markering av jubileet i september i år.

Ved siden av den økonomiske støtten til fyrjubileet, så er Kystverket i full gang med å rehabilitere fyret utenfor Titran. Utvendig vil spesielt trapp/inngangsparti og mur bli pusset opp og malt. I tillegg vil det innvendig blant annet bli utført vedlikehold i 1. etasje. Totalt er dette i følge Kystverket kostnadsberegnet til 3 – 3,5 millioner kroner.