Ved inngangen til jule- og nytt års helgen ønsker jeg som daglig leder i Norsk Fyrforening, å sende mine beste ønsker for høytiden til våre medlemmer og gode samarbeidspartnere.

Vi er i ferd med å legge et aktivt fyr år bak oss. 2023 har vært et år der frivilligheten over hele landet har bidratt med en betydelig innsats som kommer storsamfunnet til gode.

Jeg er stolt og ydmyk over alt dere får til gjennom dugnader og frivillig arbeid på fyr over hele landet. Uten dere i venneforeninger og drivergrupper så ville norske fyr ikke vært det de er i dag. Slit og iherdig innsats gir gode resultater til glede for fellesskapet. Fyrene er viktige kystkulturminner.

Jeg vil rette en stor takk til enhver av dere frivillige som daglig legger ned en stor innsats for å ta vare på våre fyr fra nord til sør. Mange av dere ofrer egentid for innsats for fellesskapet. Da er det viktig å huske på at vi bare er mennesker og frivillige som gjerne vil få til så mangt.

Vi må ikke glemme viktigheten av å ta vare på og se hverandre oppi alt arbeidet som utføres på frivillig basis for at fyrene skal være til glede for alle.

Frivilligheten er den viktigste bærebjelken i Norsk Fyrforening – derfor er det viktig å stanse opp ved inngangen til høytiden, og bruke tid og omsorg for hverandre.

Fyrene er en del av vår nasjonale kulturarv. Dessverre så er de offentlige bevilgningen ikke tilstrekkelig for å ta vare på disse kulturminnene. Derfor opprettes det venneforeningen og drivergrupper rundt fyrene. Kystkultur og fyrsaken bærer preg av stolthet og glede over den nære kulturarven. Det handler om identitet og historie og ønske om å formidle dette videre til fremtidige generasjoner.

Men i den senere tid har tildelinger fra det offentlige tørket inn og fyrstasjoner forfaller, og når et fyr forfaller skjer det fort på grunn av ekstreme værforhold.  Det er alvorlig når det offentlige ikke sørger for tilstrekkelig med bevilgninger til vedlikehold av egen eiendom.  Samtidig er ser vi det er mange fyr som har fått betydelige løft i året som har godt – og det er meget gledelig å se. Det er mye på gang.

Kystkulturminnevern og fyrvern er en ikke-fornybar ressurs. Det vil si at et kulturminne som forsvinner vil man aldri kunne få tilbake. Det vil gå tapt for all tid. Det ligger mye kunnskap og historiefortelling bak hvert verneverdig fyr.

Norsk Fyrforening er redd at mange viktige kystkulturminner i fremtiden kun blir å se på bilder og film. Lukt og smak er noe mange forbinder med sitt fyr.

Kystkultur og fyrene handler om følelser. Det handler om hvem vi er og hvor vi kom fra. Det skaper stedsutvikling og bidrar til tilhørighet i befolkningen. Det er en historie om hvem som bosatte seg, hva de drev med og utviklingen av fyrstasjonen. Historien er ikke bare interessant for innbyggerne selv, men også for besøkende. På den måten skaper fyrsaken arbeidsplasser og turisme i nærområdet, opprettholder tradisjonshåndverk og materialer blir produsert og handlet lokalt.

Det å ta vare på fyrene bærer preg av at det utløser stor begeistring og engasjement fra lokalbefolkningen. Det blir gjort mye frivillig innsats rundt om i det hele landet. Frivillige ildsjeler tar på seg et viktig ansvar for å bringe denne kulturskatten videre til fremtidige generasjoner. Skal de klare dette trenger de mer enn lovord. De trenger offentlige og private støttespillere som spiller på lag og at det blir gitt midler til istandsettingsarbeid og tilrettelegging for ny bruk.

Skal vi ha mulighet til å ta vare på våre fyrstasjoner så må det tilføres Kystverket og de frivillige mer midler til oppgaven. Det å ta vare på et fyr er ikke en utgift, men bidrar til inntekter. Det skapes turistnæring og opplevelser, næringsvirksomhet og arbeidsplasser, produksjon av lokale og kortreiste materialer og etterspørsel etter lokale håndverkere.

Friluftsliv har bevist gode helsegevinster, la fyropplevelsene være en del av nyttårsforsettene som gjør det godt! Bruk fyroversikten vår – er det et fyr du kan planlegge tur til i det kommende året?

Noen kan padles til, andre er landfaste – men en god tur å gå. Tar du utfordringen i å besøke nye fyr? La det gå sport i det! Ta med en venn og lag din egen liste over fyr du vil besøke.

Vi går alle med en drøm at neste år skal vi kunne få den gode følelsen av å komme «hjem» når vi besøker fyret igjen. Hvert fyr har en unik historie og atmosfære. Ta vare på den og utnytt det flotte det har.

Del opplevelsene og gjør plass til flere i fyrfamilien i 2024

Frivillig arbeid gir opplevelser, læring og samhold for barn og unge.

Egentlig er vi en gjeng med «hjemløse» fyrforvaltere som vokter våre steder. Der utviklingen har gått fra Øistein Sundes «De må’kke komme her og komme her» til Odd Børretzens «SKAL HA, SKAL HA», for å få flest mulig folk på besøk!

Glødende God Jul og Godt Nytt År.

Henriette Marie Skjæveland

Daglig leder