alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nesodden tåkeklokke (Nesodden kommune, Akershus fylke) er nå endelig på dags­­­orden og står foran en omfattende restaurering.  

Dette klokketårnet er historisk i norsk fyrsammenheng. Klokken ble opprettet i 1883 og tårnet var det første frittstående i Norge. Tårnet står på Nesoddtangen og har en svært strategisk beliggenhet i Indre Oslofjord. Det var opprinnelig bygget i sveitserstil, med et vakkert utformet topptak med spir. Dette kan beskues i den nye boken «Fyrene i Oslo­fjorden – levende kulturminner» som ble utgitt i juni. Tårnet ble dessverre ombygd en gang mellom 1937 og 1950. Da ble det flotte taket erstattet av dagens flate tak. Klokken med hammer ble beholdt operativ som før. Etter denne endringen mistet bygningen sin arkitektur i sveitserstil og mye av sin verdi som kulturminne. Allikevel var klokken opera­tiv i flere tiår etter dette.

 

Våren 1987 ble klokken nedlagt av Kystverket, og tårnet ble umiddelbart overført til Nes­odden kommune som ny eier. Kommunen inngikk en avtale med Nesodden historie­­­lag som nå fikk ansvaret for tilsyn og vedlikehold på vegne av kommunen. Bygningen ble stående som før, nå som dagmerke med klokke og hammer intakt.  

1999 var siste gang historielaget foretok oppussing av klokketårnet. Dette har dessverre ikke forhindret at bygningen i dag er i svært dårlig tilstand. Nesodden historielag foretok en befaring av klokketårnet i oktober 2009. De hadde da med seg en snekker fra et spesi­alfirma. Fagmannens konklusjon var krystallklar: Nesodden klokke­­tårn er i en elen­dig tilstand, og alt utvendig treverk må fornyes grunnet råteskader. Fagmannens kost­nadsoverslag lød på 180 000 kr.

 

Etter vedtak i Nesodden historielag ble det i august 2010 nedsatt ei prosjektgruppe med representanter fra både historielaget og kommunen. Gruppa skal nå utrede ulike alter­nativer for å søke om økonomisk bistand til restaureringen av klokketårnet. Dette arbeidet vil starte omgående, og man beregner å starte restaureringen våren 2011. Prosjektgruppa ønsker også at det originale taket i sveitserstil blir gjenskapt på bygningen, etter originaltegninger.

 

Tangen brygge på Nesoddtangen var ferdig ombygd i 2009 til en helt ny og moderne båt- og bussterminal. I tillegg er de gamle Nesodd-båtene byttet ut med nye, moderne båter. Det vil derfor være av stor betydning for lokalmiljøet at klokketårnet blir gjenreist i gammel stil. Det er mange tusen mennesker som daglig trafikkerer mellom Tangen brygge og Oslo. Ingen andre tåkeklokker sees derfor av så mange mennesker. Nes­odden tåkeklokke vil derfor kunne bli et betydelig blikkfang for både båtpendlere, fri­tidsflåten og større turistskip.

 

[Medlem i NFHF André Schau har engasjert seg i arbeidet med klokketårnet på Nesodden, og har skrevet denne artikkelen]