Norsk Maritimt Museum cc3
Norsk Maritimt Museum (Foto: Helge Høifødt, CC3)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Både de rødgrønne og de blå har sviktet sjøfartens- og kystkulturens museum på terskelen til 100-årsjubileet og skapt en ekstremt kritisk situasjon.

Mens andre museer i lang tid har fått økning i offentlige tilskudd, har Norsk Maritimt Museum (NMM, tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) gått kraftig tilbake. Uten en snarlig, vesentlig og vedvarende økning i den offentlige driftsstøtten er eksistensen til museet i fare. Sesongstengning og ytterligere nedbemanning kan bli realiteten fra 2014, skriver NMM på sin nettside

100 millioner i private midler

De ber nå om å få det samme som andre museer. På egen hånd og sammen med sponsorgruppen NMM Partners har de skaffet nær 100 millioner kroner i private midler til en helt nødvendig og omfattende fornyelse av museet. Fra 2014 tilbyr de et moderne, interaktivt opplevelsesmuseum for barn, unge og voksne. Gjennom NMM Partners står maritime bedrifter i hele landet bak fornyelsen av museet.

Tunge forvaltningsoppgaver

Mens andre museer i dag henter 60-80 prosent av sitt inntektsgrunnlag fra offentlig støtte, har driftstilskuddet til NMM gått sterkt tilbake, fra 50 prosent i 1993 til 25 i år. NMM er det eneste museet som formidler hele Norges maritime kulturhistorie, fra forhistorisk tid til det moderne. Museet har også det desidert største undervanns-arkeologiske miljøet i landet, med tunge forvaltningsoppgaver for staten.

Forbundet KYSTEN gikk tirsdag ut med en støtteerklæring til Norsk Maritimt Museum. Les den her.