Bli med og marker ditt fyr under årets Kulrurminnedager. Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september 2023 og er Norges største historie og kulturarvfestival. – Vi håper flest mulig av våre medlemsfyr blir med egne arragmenet, og benytter seg av muligheten til å sette både fyr og fyrsaken på kartet. Fyrene er en viktig del av vår levende kulturarv. Jeg håper flest mulig benytter seg av anledningen til å søke om støtte til sitt lokale kulturminnedag arrangemenet, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening..

Levende kulturarv 

Temaet for årets kulturminnedager er «Levende Kulturarv» og har fokus på kunnskapen og håndverket som kreves for å ivareta kulturarven vår og de mange kulturminnene landet rundt.  

«Levende Kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter og yrker gjør 
det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Årets tema gir oss muligheten til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår. 
Den skal undersøke hvordan gårsdagens arv har blitt dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som formidler sin kunnskap, ivaretas for fremtidige generasjoner. 

Søk støtte og bli med på Kulturminnedagene 2023! 

Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB som gir opp til 20.000,- i støtte til arrangører av Kulturminnedagene som ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Søknadsfristen for disse midlene er 21. april.  

Har dere gode ideer til et arrangement eller har dere allerede planlagt et arrangement i tidsrommet 2. – 10. september kan dere søke støtte her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/sok-stotte/ 

De 100 første som registrerer sitt arrangement på arrangements oversiktien, vil få tilsendt et flott Kulturminnedag-banner.