Frivillige ved Søndre Katland fyr gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet, men må betale moms på innkjøp til fyret. Avbildet: Ogve og Od Jarn Stangeland. Foto: Henriette Skjæveland.

Flere av medlemsfyrene våre, og NFHF sentralt, får refundert deler av momsen på kjøp av varer og tjenester. Neste år kan vi få prosentvis mindre, for regjeringspartiene har kuttet i ordningen. Norsk Fyrhistorisk Forening mener det er urimelig at staten tar avgifter på innkjøp gjort av frivillige som gjør dugnad ute på fyrene.

Våren 2019 ga Stortinget og regjeringen klare signaler om at ordningen for momskompensasjon til frivilligheten skulle styrkes. I stedet har regjeringspartiene på Stortinget valgt å kutte regjeringens budsjettforslag med 15 millioner kroner. Tar vi hensyn til prisstigning og hvordan fordelingsnøkkelen for ordningen fungerer, er den endelige budsjettbevilgningen et skritt tilbake for frivillighetens krav om full momsrefusjon.

De fleste bedrifter får fullt fradrag for alle momskostnader. Frivilligheten ute på fyrene gjør samfunnsnyttig arbeid som det ville kostet det offentlige millioner å utføre. Er det rimelig at staten også skal ha momsinntekter fra innkjøp som må til for å gjøre denne jobben?

Alle monner drar

Fyrenes refusjonssøknader for regnskapsåret 2018 er snart ferdigbehandlet av Lotteritilsynet. Vi har søkt om å få tilbakebetalt den andelen av momskostnadene som faller innenfor ordningen. Lotteritilsynet har varslet om at refusjonen vil bli avkortet med 18 prosent, og i neste søknadsrunde kan vi altså få en enda større avkorting. Likevel kan refusjonen per fyr utgjøre mange tusen kroner, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke. Neste søknadsfrist er høsten 2020, og NFHF sentralt samordner medlemsfyrenes søknader. Alle monner drar, selv om full momsrefusjon dessverre er langt unna.