Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det nasjonale hovedarrangementet for Kystens Dag legges i år til Honningsvåg (Finnmark). Arrangementet går over flere dager, med lørdag 18. juni som høydepunktet.

Målet med dagen er å sette positivt søkelys på kysten, kystkulturen og kystsamfunnene, med næringer, struktur og produkter.

Alle kystvenner oppfordres til å markere Kystens Dag ei helg i juni. Lindesnes Fyrmuseum har rollen som nasjonal koordinator og markedsfører for arrangementet. Les mer om måter og muligheter for feiring av dagen her.

                                                               

Ansvarlig for arrangementet i Honningsvåg blir Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Selskapet eies av kommunene Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg og Gamvik. Bildet viser en del av fyrtårnet på Fruholmen (Måsøy kommune) som ble sprengt under den tyske tilbaketrekningen fra Finnmark høsten 1944.