Knut Mørland og Christian Lien fra Torungens Venner er godt fornøyd med oppslutningen om Kystens dag på Havstad utenfor Arendal. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik

Folket sluttet opp om markeringen av Kystens dag på Havstad øst for Arendal lørdag. – Vi er godt fornøyd med at det så mange som det gjorde, forteller fyrforvalter Knut Mørland i Torungens Venner og Raet Kystlag.

En rekke lang foreninger med tilknytning til kystkulturen i Arendals-distriket hadde samlet seg til et felles arrangement på kystkultursenteret til Raet kystlag.
I tillegg til lag og foreninger så deltok også redningsselskapet i markeringen med RS «Inge Steensland». Den vakre Colin Archer-skøyta «Risør II» var kommet østfra og la vakker til ved kaikanten på Havstad.


Mange fikk en hyggelig stund med kystkultur under besøket og Havstad.  – Det var en flott dag med sommer og sol, sier Knut Mørland og Christian Lien i Torungens Venner.


Lokale lag og foreninger med tilknytning til kystkulturen deltok markeringen av Kystens dag i Arendal. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik