Lindesnes fyr ved naustet
Arrangørene ønsker nå å sirkle Kystens dag inn mot 9. juni.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kyst- og fiskeridepartementet ville ha en årlig festdag langs kysten. Stadig flere har hengt seg på og arrangerer Kystens dag. 9. juni er datoen, eller en dag deromkring.

Målet med dagen er å sette et positivt fokus på kysten og dens næringer, struktur og produkter: fiskeri- og havbruk, sjøtransport, havner og farleder, sjømat, forskning, forvaltning, ja hele vår kystkultur. Årsaken til at datoen 9. juni ble valgt er fordi det var denne dagen at det norske flagget for første gang ble heist på offentlige bygninger, skip og festninger langs kysten i et selvstendig Norge i 1905.  I tilliggende helger og dager til denne datoen markeres festdagen langs norskekysten.

Som en del av hovedarrangementet på Kystens dag deler Fiskeri- og kystministeren ut Fyrtårnprisen. Prisengår til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for kysten. Alle kan foreslå kandidater til denne prisen.

Frist for forslag til Fyrtårnprisen er 1. mai, og HER kan du komme med ditt forslag.

Koordinator for Kystens dag er Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum, og kontaktperson er Anne Solvang Salvesen. Prosjektleder er Jo van der Eynden. Det er her folk melder inn sine arrangementer. Kystens dag ble opprettet i 2005 av Kyst- og fiskeridepartementet, og har blitt arrangert hvert år med et økende antall arangementer.

HER kan du søkte om støtte til arrangementet Kystens dag.

 

Heidi Eikremsvik