Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystled er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og NORSK FYRHISTORISK FORENING. Det omfatter ca. 11 aktører i Norge med 60 overnattingssteder, 55 båter og ca. 30 000 overnattinger årlig.

Kystled er et nettverk av overnattingssteder i skjærgården for allmennheten. Det gir mulighet for å oppleve skjærgården med ro/seilbåt, kajakk eller å ferdes til fots eller på sykkel langs kyststien. Det gir en enestående mulighet til å formidle kystkulturhistorie gjennom opplevelser ute. I tillegg gir kystledsamarbeidet ny bruk av kommunale og statlige bygninger, eksempelvis til fyrstasjoner og forsvarets bygninger og sikre disse som kulturminner.

Fordeler ved å være med i nettverket

Foruten å inngå i et nasjonalt nettverk i www.kystled.no under en samlet logo, er det flere andre fordeler for den enkelte ved å delta i samarbeidet:

  • Den sentrale gruppa for kystleder arbeider med å løfte opp sentrale utfordringer, som standardavtale med Kystverket, påvirke myndigheter gjennom politisk arbeide og å sørge for at det fins støtteordninger for opprettelse av kystleder og båter, osv. Dette er saker som er tunge for små og enkelt aktører å jobbe frem, men som er nødvendige.
  • Gruppen har blant annet utarbeidet et faktaark om «Sikkerhet i kystleden». Det gir informasjon om lovpålagte kjøreregler for driftere/utleiere av båter, bygg og anlegg.
  • Videre gis det et engangstilskudd ved oppstart av et kystleddistrikt.
  • Som Kystled-destinasjon/-hytte kan man søke støtte til kjøp av båter.
  • Det er lettere å motta midler når man er i et samarbeid med andre organisasjoner.

For mer info: www.kystled.no

Elisabeth Høvås