Helikopter til Svinoy
Helikopter er eneste aktuelle transportmiddel til den spektakulære fyrøya som har spilt slik en viktig rolle for skipstrafikken over Stadhavet.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Et forbud fra Fylkesmannen om flygninger til Svinøy fyr nord for Stad vil få alvorlige konsekvenser for den fyrhistorisk svært strategiske fyrstasjonen. Regionsjef i Kystverket Midt-Norge, Harald Tronstad, tar saken videre til Miljøverndeepartementet, melder Sunnmørsposten.

Eventselskapet 62 grader Nord har satset mye for å opparbeide Svinøy fyr til et eksotisk reisemål for en liten, men betalingsvillig gruppe, skriver avisen. Imidlertid har Fylkesmannen nå satt en stopper for all helikoptertrafikk til fyret av miljøhensyn, med unntak av Kystverkets egne tjenesteoppdrag på øya. Svinøya kan kun nåes med helikopter.

– Om avtalen med 62 grader Nord blir opphevet, må Kystverket la bygningene forfalle, eventuelt må de rives, sier Tronstad. Kystverket ser så alvorlig på dette at de via Kyst- og fiskeridepartementet ber Miljøverndepartementet vurdere mulige løsninger innen verneregelverket, og om nødvendig endre dette.

I et møte mellom Kystverket og Fylkesmannen i Møre og Romsdal sa han at han ønsker en løsning der 62 grader Nord kan fortsette med å frakte turister til Svinøya.

– Det er beklagelig at man nå er kommet i en situasjon der verneforskriftene fører til at Svinøy fyr blir mindre tilgjengelig for allmennheten og der Kystverket mister leietakeren av ein eiendom som må ansees som meget vanskelig å få leiet ut, uttaler Kystverket. Det er snakk om et beskjedent antall flygninger til den utilgjengelige øya i et av Europas mest spektakulære værområder.

Heidi Eikremsvik