Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en av 20 medlemsforeninger i Norges kulturvernforbund (NK). NK avviklet sitt årsmøte på Oscarsborg i Oslofjorden 8.-10. april. NFHF var representert ved leder Birger Lindanger, og tidligere leder Eli Johanne Ellingsve. På dagsorden stod ordinære årsmøtesaker, samt forslag til vedtektsendringer. Viktigste endring er trolig overgangen til landsmøter hvert annet år, med kulturvernseminar i mellomliggende år. Eli Johanne Ellingsve ble valgt inn som fast medlem av det nye styret. Birger Lindanger har allerede plass i et av forbundets fagutvalg.

Forut for landsmøtet ble det avviklet et møte mellom representanter for nasjonale frivillige kultur­vernorganisasjoner i Finland, Åland, Sverige, Island og Norge. Paneldebatten avdekket mange felles oppgaver og utfordringer, og ønske om styrket samarbeid ble fremmet fra flere hold.

Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge holdt et inspirerende foredrag om det arbeidet som Frivillighet Norge utfører på vegne av frivillige organisasjoner, spesielt overfor myndigheter, og som talerør overfor media.

Direktør i Norsk Kulturråd Anne Åsheim informerte om ny arbeidsdeling innenfor det nye Kulturrådet, samt rammer og muligheter for fremtidig støtte til frivillig sektor. Utvidelse av støtte vil være avhengig av politisk vilje til økte bevilgninger. 

Mellom årsmøteforhandlingene ble det tid til historisk vandring på Oscarsborg festning (se bilde av noen av deltakerne). Det var en sterk opplevelse å stå inne i torpedorommet på festningen på dagen 71 år etter at to torpedoer herfra senket det tyske krigsskipet Blücher. Denne hendelsen forsinket den tyske okkupasjonen med så mange timer at konge, regjering og storting rakk å forlate Oslo, og gjennomføre de nødvendige frie møtene for å slå fast konstitusjonell norsk motstand mot militær maktovertakelse.