Leietagersamling sula nett
En fin gjeng på leietakersamling.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Helgen 26.-28. september arrangerte Kystverket Midt-Norge leietakersamling på Sula i Sør-Trøndelag.

Tekst og bilder: Berit Johanne Vorpbukt, varamedlem NFHF

Tilstede var representanter fra de ulike velforeninger, venneforeninger, kystlag, stiftelser, private og offentlige fyrleietakere fra hele Midt-Norge, samlet på Sula for å styrke nettverket mellom de ulike aktørene. Dette var også helgen årets første høststorm meldte sin ankomst, og det var nok mange som var spente på hvordan overfarten kom til å bli. Hurtigbåten fra Dyrøya på Frøya ble funnet for lett og ble innstilt, men ferga fra samme sted, gikk fortsatt og tok oss den 1 1/2 times turen utover til Sulasamfunnet, med sine vel 70 fastboende. På forhånd hadde vi fått denne meldingen fra Sula: «Hele Sula gleder seg til dere kommer, og er stolte over at dere valgte vår øy som destinasjon. Vi skal gjøre så godt vi kan for å skape en god helg på Trønderlagskystens flotteste plass». Det

DSC 0029

Befaring på Sula fyr

var duket for ei informativ, interessant og trivelig helg med mye vær.

Samtaler, krabbe og allsang

På fredagskvelden fikk vi et innblikk i hvordan Sula fyr drives. Selve fyret eies av Kystverket, mens fyrmester- og assistentboligen ble kjøpt av Stiftelsen Sula fyr i 2005 og har blitt restaurert til henholdsvis 1920- og 1960-talls standard. I dag leies boligen ut til blant annet kunstnere fra hele verden gjennom et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen, Lademoen kunstnerverksteder (i Trondheim), Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune. Stiftelsens leder Evelyn Ovesen fortalte om prosjektet og om lokalbefolkningens sterke forhold til fyret. Vi fikk også høre fra den nyankomne kunstneren, Mitch Karunaratne fra London, som fortalte om hennes opplevelser av å komme fra travle London til ei øy uti havgapet. Kvelden fortsatte med nydelig krabbe på Sulamåten, allsang og samtaler til sent på kveld.

Besøk på Sula fyr

På lørdag begynte dagen med at lokalhistoriker Johan G. Foss tok oss med på ei reise gjennom utbyggingen av Frøyas maritime infrastruktur fra en mørk og merkefri kyst frem til dagens situasjon. Deretter fulgte ei vandring opp til fyrstasjonen og vi fikk god tid til å se oss om i fyret, fyrmester- og assistentboligen og den øvrige bebyggelsen på Sula, før vi returnerte til

DSC 0025

På vei opp til fyrstasjonen.

nydelig fiskesuppe med ureist kveite. Så fulgte følgende programposter:
– Erfaringer fra Flatflesa fyr v/ Runar Myklebust
– Hva skjer på Sklinna? v/ Bjørnar Wiseth (miljøverndir. hos Fylkesmannen i Nord-Tr.)
– Dalsfjord fyrmuseum v/ Frode Pilskog
– Vedlikeholdsarbeidet på Runde v/ Ole Bjørn Molnes (Kystverket)
– Gjennoppbygging av kaia på Kjeungskjæret etter ødeleggelsene under stormene Berit og Dagmar i romjula 2012, inkl. film fra anbudsrundet vinteren 2013 v/ Bjørn Relling og film av Odd Eide (begge: Kystverket)
– «Demo av redningsutstyr» – film fra Haugjegla av Odd Eide
– Film fra Hurtigrutas dag 2014 ved Kjeungskjær kystlag. Filmen kan du se her.

Oppussingen på Lepsøyrevet

Seminardelen på lørdag ble avsluttet med at Bjørn Relling fortalte om oppussingen av Lepsøyrevet, både den 220 meter lange moloen som knytter fyret til fastlandet og selve fyret som har fått tilbake sitt opprinnelige utseende. Her ble blant annet leietakernes positive holdning til et heller dårlig utgangspunkt bejublet og det ble satt fokus på alle de dugnadstimene som har blitt lagt ned, i tillegg til den jobben Kystverket har

DSC 0088

Fyrmester – og assistentboligen på Sula fyr.

utført, for å få prosjektet i havn.

Spørsmål og diskusjoner

Søndagen var viet til leietakerne og her var det fritt frem for spørsmål og diskusjoner. Et tema som dukket opp, var et ønske og et behov for et forum hvor leietakerne kan kommunisere i tiden mellom slike samlinger; der det går an å dele erfaringer, stille spørsmål om maling, mur og annet, og få vist frem den jobben som gjøres. Her ble det vist til fyr.no sitt forum, og at dette kan utvikles til å bli den kanalen leietakerne etterlyser. Dette ble støttet av Kystverket, samtidig som det ble presisert at det er eier av bygningsmassen som må ha det siste ordet i forhold til bygningsmessige endringer og malingstyper med annet, og at det i saker som angår fredete fyrstasjoner, er Kystverket som skal ha den formelle kontakten med vernemyndighetene. Videre oppfordret Kystverket leietakerne til å være flinke til å synliggjøre den dugnadsinnsatsen som gjøres ute på fyrstasjonene, både i egne fora og i media. Norsk Fyrhistorisk forening oppfordret i tillegg deltakerne til å sende inn bilder og tekst til fyr.no, både etter arrangementer og dugnader, for det å vise frem dugnadsarbeid er vel så viktig som å vise frem arrangementer. Det ble også oppfordret til å gå inn på «sin» fyrstasjon på nettsiden og lese over informasjonen. Kanskje er det behov for en oppdatert tekst og nye bilder, for det har skjedd mye rundt om de siste årene og det er viktig å synliggjøre den gode jobben som har blitt lagt ned. Og et annet spørsmål som ble tatt opp: «Står fyrstasjonene nevnt som en bevaringsverdig attraksjon i kommuneplanen til de ulike kommunene?» Hvis svaret er nei, er dette noe å jobbe imot.

Den viktige dugnadsinnsatsen

Det ble ei flott helg der leietakerne fikk møte Kystverket og hverandre. I tillegg til et interessant seminarprogram, var det lagt opp til gode pauser der deltakerne fikk bli bedre kjent med hverandre, og det ble til tider diskutert ivrig. Det å få dele erfaringer med hverandre, å få fortelle med stolthet om den jobben som har blitt utført på sin fyrstasjon og å lære av hverandres prøving, feiling og seire, er nyttig. Det er også viktig for leietakerne å få vite at den dugnadsinnsatsen som legges ned rundt om, verdsettes. Og akkurat det ble gjentatt flere ganger gjennom helgen. Dette er med på å knytte leietakerne og Kystverket tettere sammen, og vise at en er gjensidig avhengig av hverandre. Det å få reise ut til Sula, ble også en spesiell opplevelse i stormen. Vi ble møtt med stor gjestfrihet og Sula Rorbuer og Havhotell, Terna Pub og Leia Havkro sto på nærmest døgnet rundt for at vi skulle få et fint opphold. Og det er noe magisk ved det å gå hjem sent en kveld under sveipet fra Sula fyr… Tusen takk til Kystverket, leietakerne og befolkningen på Sula for ei kjempeflott helg!