Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyret er eid av Stord kommune som kjøpte det fra Kystverket i 2006. Men fyret blir lite brukt. Det vil noen lokale ildsjeler gjøre noe med og 8. september er det konstituerende møte for "Venelaget for Leirvik fyr".  Fyret har stor historisk verdi for Stordsamfunnet og målet er å gjøre Leirvik Fyr tilgjengelig og attraktiv for befolkningen. Vennelaget ønsker å bli et supplement til kommunen som eier og til dem som driver fyret. Fyret ble opprettet i 1878 og nedlagt allerede i 1903 da det ble erstattet av en fyrlykt.

Foto: Riksantikvaren