Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

På nettsida LESESTOFF (under NYTT, se også hurtigknapp) vil vi etter hvert legge ut artikler og andre tekster om fyr. Dagens tekst er en artikkel om en skoletur til fyrstasjonen på Kalsholmen i 1932. Artikkelen er tidligere trykket i Meløy Historielags årbok nr. 5.

Fyrstasjonen på Kalsholmen (Meløy kommune, Nordland) ble opprettet i 1919. Fyret ble reist som en erstatning for fyret på Støtt-Ternholmen (naboholmen), som var blitt ødelagt av orkan natt til første nyttårsdag i 1917, etter bare ett år og én måneds virksomhet. I 1993 ble fyret automatisert og avbemannet. Bildet (eier: Riksantikvaren) viser fyrbygningen på Kalsholmen, med grunnmuren etter fyret på Ternholmen noen steinkast lenger vest.

 

Vi vil oppfordre alle fyrvenner om å sende oss lesestoff om fyr. Det kan være egne hefter laget av fyrforeninger, artikler om fyr i bøker, årbøker eller andre verk, eller artikler i aviser og ukeblad. Vi tar også gjerne imot tekster (fortellinger, fyrminner) som ikke har stått på trykk tidligere. Og dersom dette kan inspirere noen til å skrive ned sine egne fyrminner eller fyropplevelser og sende dem til oss, er vi glade for det!

 

Lesestoffet kan sendes til:

Norsk Fyrhistorisk Forening, NTNU, Postboks 1 Dragvoll, 7491 TRONDHEIM

 

Kortere tekster kan gjerne scannes og sendes som vedlegg til epost:

foreningen@fyr.no