Fødselsdagen til Lista markeres med flagg som vaier i vinden. Foto: Lista fyr

På Lista fyr markerer de i dag at det 186 år siden det første fyrlyset ble tent på Gunnarshaug. Både fyrlys og tårn har forandret seg siden den gang – men etableringen av fyrlys på Lista ble sett på som en kraftig forbedring av sikkerheten til sjøs.

Det første fyret på Lista kastet et lysblink en gang i minuttet. En utfordring var at lysblinket fra fyret på Gunnarshaug kunne forveksles med lyset fra andre fyrstasjoner. For å motvirke dette ble det bygget tre tårn ved siden av hverandre på Lista. På den måten skulle de sjøfarende vite eksakt hvor de befant seg. Lista fyrstasjon var en gang verdens største fyrstasjon.

Mang en sjømann har fått erfare at det blåser frisk rundt Lista. Foto: Lista fyr

Etter hvert som den teknologiske utviklingen gikk fremover så var det ikke behov for tre tårn på Lista og dermed ble to av tårnene revet.

Lista fyr er et yndet besøksmål blant norske og utenlandske turister. Lørdag 12. november åpner man en ny utstilling: «MELLOM» av Ann Beate Tempelhaug og Eirik Gjedrem på Kunstpunkt Lista. Åpningen blir foretatt av kunsthistoriker og kulturkonsulent Vilde Matzow ved Søgne gamle prestegård.