Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Siden februar har fire skip gått på grunn i Hvaler skjærgården.

– Lyktene som står her er forvirrende, mener statslos, Per Otto Bremtun.

Losbåten fra Hvaler skjærer gjennom bølgene på vei til et lasteskip i Norges eneste marine skjærgård.

Statslos ved Fredrikstad losstasjon, Per Otto Bremtun skal føre skipet trygt inn til kai i et farvann hvor fire skip uten los har gått på grunn siden februar.

Når han passerer stedet hvor lasteskipet Godafoss gikk på grunn i februar gjør han seg ofte tanker over hva som gikk galt. Svaret vet man fortsatt ikke, men losen er bekymret over utviklingen.

– Ved alle ulykkene vi har hatt her ute så har de, om ikke kjørt ned en lykt, så i hvert fall nesten gjort det, sier han til NRK.no

Merkesystemet som er satt opp rundt omkring langs den norske kysten er i utgangspunktet uhyre enkelt.

Et merkesystem hvor alt som lyser rødt betyr venstre og alt som lyser grønt betyr høyre brukes som veivisere i farleder overalt i verden. Men i Fredrikstad mener losen at en blanding mellom gammelt og nytt system skaper forvirring.

– Plutselig har man noen røde lykter som skal være på høyre side, som er røde der og da. Eller så er de hvite eller grønne. Vi har to lykter på utgående som er grønne, noe som vanligvis betyr at man skal ha dem på samme side. Men hvis man har det, så går man i hvert fall på land. Så det er forvirrende, sier Bremtun.

Mener at merkingen er god nok

Ved Kystverket i Arendal sitter de som har ansvaret for sjømerkingen inn til Hvaler og Fredrikstad. Der mener de at merkingen er god nok.

– Det har vært merket der i mange år og den er rimelig god, men at det kan det være litt nytt og litt gammel stemmer nok. Vi har gjennomgang av merkene hvert år og oppdaterer stadig vekk med nytt utstyr, sier avdelingsleder ved havne- og farvannsavdelingen, Harald Andreassen.

– Vi tar bekymringsmeldingene svært alvorlig, men det er ikke konkludert med at det er merkingen som er skylden til ulykkene.