Det er en aktiv venneforening ved Terningen fyr, men foreningen ønsker seg en ny båt til å frakte fyrgjester ut til fyret i Trondheimsleia. Nylig besøkte Norsk Fyrforening Terningen. Fra venstre Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland, faglig rådgiver André Schau og styreleder i Terningens Venner Johannes Fjeldvær. Foto: Norsk Fyrforening

Mangel på båt til å frakte folk til og fra fyret har ført til en besøksnedgang i sommer på Terningen fyr.

– Den gamle båten vår er det dessverre ikke mulig å bruke og vi har så langt ikke hatt nok penger til å kjøpe en ny – selv om Hitra kommune har gitt oss en flott pengegave. Vi er i kontakt med mulige støttespillere for å få finanseringen på plass, forteller Johannes Fjeldvær i Terningens Venner.

Utrangert

Båten  foreningen har disponert er utrangert. – Den er 30 år gammel og har de siste årene blitt reparert flere ganger. Båtbyggeren mener det ikke lenger er aktuelt å reparere båten – slik at den blir driftssikker. Derfor har vi stått uten muligheter til å frakte overnattingsgjester ut til fyret.

Terningen ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser. På øya ser man rester etter det gamle fyret. Foto: Norsk Fyrforening

Terningens Venner håper båtproblemet skal løse seg. Venneforeningen har fått tilbud om kjøp av en Kværnø 585 med 60 hestekrefter.

Dugnad og frivilling innsats

Nylig fikk Venneforeningen besøk av daglig leder Henriette Marie Skjæveland, faglig rådgiver André Schau og styreleder Sven Gjeruldsen i Norsk Fyrforening. – Det gjøres utrolig mye fint for at allmennheten skal ha tilgang til Terningen fyr. Under besøket fikk vi se hvordan foreningen på dugnad har oppgradert både fyrvokterboligen og annekset. I alt så er det 24 sengeplasser tilgjengelig på fyret. Jeg blir stolt og imponert over alt som legges ned av frivillig arbeid og dugnad for at fyrene skal være tilgjengelig som her på Terningen, over hele landet. For Norsk Fyrforening er det viktig å ha møter og dialog med våre medlemmer for å se hva som gjøres der ute og for å bli orientert om hvilke utfordringer det enkelte fyr står overfor lokalt, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Det er god plass til overnattingsgjester på Terningen. Venneforeningen har satt i stand både fuyvokterbolig og anneks. Foto: Norsk Fyrforening

Omvisning

Styreleder Johannes Fjeldvær hadde lagt alt til rette da Norsk Fyrforening var på besøk. I mangel av egen båt hadde han lånt inn båt for å frakte foreningens representanter ut til fyret. Foruten omvisning på fyrstasjonen ble Norsk Fyrforening vist rundt på den praktfulle øya, og det ble også mulighet for å se grunnmuren til det aller første fyret på Terningen.

Terningen fyrstasjon ligger langs skipsleia til Trondheim. Foto: Norsk Fyrforening

Hun synes det er flott at Hitra kommune har gitt 70 000 kroner i gave til innkjøp av ny båt for venneforeningen. som kan frakte besøkende ut til Terningen Fyr. – Jeg håper de lykkes med å skaffe det som gjenstår, slik at de neste år kan frakte fyrgjestene fra Akset båthavn ut til Terningen fyr. Båten vil bidra til at fyret blir mer tilgjengelig for allmenheten, fortsetter Skjæveland.

Det nye og gamle fyret på Terningen. «Nyfyret» ble flyttet fra Sletringen for 100 år siden. Foto: Riksarkivet/Fyrvesenets arkiv

Terningen fyr ligger vakkert til i Trondheimsleia  og fyret er 190 år i år. Dagens fyrbygning ble flyttet til dagens posisjon for 100 år siden – da bygningen opprinnelig var det gamle fyret som sto på Sletringen utenfor Titran. Det nye fyret består av et betongtårn som ble bygget sammen med den gamle fyrvokterboligen på Sletringen fyr.

God havn

Foruten dugnad på bygningene så har venneforeningen gjort mye arbeid med å tilrettelegge havna for alle som kommer i egen båt. For kort tid siden fikk man ny flytebrygge som gjør det enklere å legge til. – Vi er en gruppe som jobber på dugnad for å holde bygningene vi disponerer i god stand, sier Fjeldvær.

Venneforeningen vurderer å sette det gamle naustet i havna på Terningen i stand. Foto: Norsk Fyrforening

Venneforeningen disponerer ikke selve fyrtårnet – det er det Kystverket som gjør. Innvendig bærer tårnet preg av forfall og mangel på ivaretagelse. – Det er synd at ikke fyrtårnet er ivaretatt på samme måte som resten av fyrstasjonen, sier faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening. Han mener det haster for Kystverket å få satt tårnet i stand på Terningen.

Magisk stemning over Terningen fyr. Foto: Norsk Fyrforening