Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrhistorisk fikk i dag den glade beskjed om at vi – som sentralledd for alle søkerne, er innvilget momskompensasjon for 2011! I løpet av ca. 14 dager vil det komme en nærmere spesifisering av hvor mye de enkelte søkerne skal få tilbake.

Imidlertid er ikke den felles «potten» stor nok, og alle som søker får derfor avkortet søknadssummen like mye. Det vil si at alle søknadsbeløp i år er redusert med 51,116%. For Fyrhistorisk betyr dette at vi får tilbake nesten 70 000.-, som så skal fordeles på syv lokalledd og sentralleddet.

Langt flere kan søke

Norsk Fyrhistorisk Forening teller imidlertid langt flere enn syv (7) organisasjoner som er beritteget å søke MOMSkomp. Vi oppfrodrer derfor alle å sjekke om dere kvalifiserer eller ei. Mer informasjon om vilkår, søknadsskjemaer o.a. finner dere på https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/#page-content