Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Styret i NFHF samles til styreseminar på Utsira 3. – 5. februar. Foreningen vil ha møte med Kystverket fredag 3.2 kl 16.00. Møtet med Kystverket Vest er åpent for alle medlemmer i regionen. Dersom det er problemstillinger som driftere av fyr ønsker å ta opp, kan disse sendes foreningen på forhånd. Send epost til: info@fyr.no