Regelverket for persontransport til og fra fyrene var tema, da fagdirektør Torbjørn Haverås og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide hadde møte med Norsk Fyrforening. Her er de to sammen med styreleder Sven Gjeruldsen i Norsk Fyrforening. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Norsk Fyrforening har hatt møte med Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og Sjøfartsdirektoratet om regelverket for båttransport av folk til og fra fyrene.

– Regelverket er komplisert og vanskelig å forstå, derfor er vi glade for at sjøfartsdirektøren og fagdirektør Torbjørn Havnerås tok seg til møte oss i direktoratets lokaler i Haugesund. Det var et godt møte der vi ble møtt med forståelse for at regelverket kan vare vanskelig å forstå , sier styreleder Sven Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Sjøfartsverket skal nå se hvordan de kan få nedfelt regelverket på en måte som gjør det lettere å forstå hva som må til for at man skal for at alle tillatelser til båttransport er oppfylt. – Ikke minst så var vi i møtet opptatt av hvilke forsikringer det enkelte medlemsfyr må tegne, for å være fullt ut dekket ved en ulykke eller forlis under transport av frivillige og gjester til fyret. Dette var også noe sjøfartsdirektøren lovte å se nærmere på, sier Sven Gjeruldsen.

Fyrfaglig seminar

Både Hareide og Havnerås tok initiativ til at Sjøfartsdirektoratet deltar på et fyrfaglig seminar, der de går inn på regelverket og forståelsen av dette. – Dette takket vi ja til og vi tror dette er et tema som det vil være stor interesse for blant vår medlemmer, legger Gjeruldsen til.

Sjøfartsdirektoratet og Norsk Fyrforening er enige om å ha jevnlig kontakt om problemstillinger forbundet til fyrfrivilligheten og sjøtransport,