image1
Så glad blir du med fyr-kjole (Foto: Ola Sendstad)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte i dag Norsk Fyrhistorisk Forening på vårt kontor i Oslo.

Statsråden er imponert over arbeidet som gjøres og viste til sitt tidligere besøk på Torungen fyr.

Det er viktig for Norsk fyrhistorisk forening å formidle at vedlikehold og tilgjengeliggjøring av fyrene ikke gjør seg selv. Det er avhengig av mye frivillig arbeid. Offentlig tilskudd til det frivillige arbeidet tilbakebetales med en enorm innsats og stort engasjement.

Bevaring og tilgjengeliggjøring av fyrene våre er viktig kulturminnevern, men også friluftsliv, kulturliv og lokalsamfunnsbygging.

Fyrhistorisk forening arbeider kontinuerlig med å bedre forholdene for det frivillige bevaringsarbeidet på norske fyrstasjoner.