Kystverket har startet arbeidet med å rehabilitere Svinøy Fyr. Foto: Paal Bjørndal

Kystverket startet denne uka med rehabilitering av Svinøy fyr utenfor Stadt. Fyret som ligger svært utilgjengelig til har forfalt gjennom flere år, men skal fyret tilbakeføres til slik det var.

– Det er flott av Kystverket har funnet penger til å restaurere fyret på Skorpa. Fyret har gjennom flere år forfalt. Det er rustskader og ødelagt betong. Vi har lenge fryktet for fyrets fremtid, men nå blir det endring. Vi setter stor pris på at Kystverket har funnet penger til den omfattende rehabiliteringen som nå er i gang, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hun ser frem til å følge arbeidet og gleder seg til å se det ferdig resultatet.

Forfallet er stort, men nå skal fyret på Skorpa i Herøy pusses opp. Foto: Paal Bjørndal

Svinøy fyr ble anlagt samme år som unionsoppløsningen med Sverige. Fyret ble anlagt på Skorpa ytterst i Herøy-skjærgården og det hadde lenge vært et ønske fra lokale fiksere at det ble etablert et fyr på stedet til erstatning for varden som ble satt opp i 1856.

Stasjonen bestod av et lavt fyrtårn og en fyrvokterbolig med tre leiligheter på den værharde øya Skorpa. I 1912 ble oljebua og naustet ble knust av en storstorm. Naustet ble gjenoppbygget i armert betong og har klart seg siden. De tøffe værforholdene preget livet på fyret.

Lykta på Svinøy fyr før oppussingen startet opp. Foto: Paal Bjørndal

Vinden på Svinøy fyr kan være helt ekstrem. Kjempebølger har vasket over hele øya og en av fyrets tidligere fyrmestere har fortalt at det en gang kom det en bølge som nådde helt opp til selve fyrtårnet og slo sprekker i fyrlykta. – Det er ufattelig å forstille seg all den stund fyret ligger 46 meter over havet. Dette viser at livet på mange fyrstasjoner bø på mange utfordringer når naturkreftene sto på, sier Skjæveland.