Tungenes fyr low res
Tungenes fyr (Foto: Ola Sendstad)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

EU-kommisjonen og Europa Nostra har i dag 5. april offentliggjort Norsk fyrhistorisk forening som vinner av EUs kulturminnepris / Europa Nostra for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren.

Tekst: Ola Sendstad

Dette er prisen som ofte omtales som ”Kulturminnesektorens Oscar”. Det er utrolig stort, og det er på alle måter en pris til alle medlemmene av foreningen som er engasjert i fyr lokalt. NFHF er tildelt prisen for vår totale innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Juryen trekker fram hvordan vi sammen har klart å løfte ulike lokale initiativ til et felles nasjonalt prosjekt. I løpet av foreningens 20 år har allmenhetens syn på bevaring av fyr endret seg betydelig. Ingen fyr er lenger direkte truet. Nye venneforeninger opprettes. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden vår har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse.

Denne holdningsendringen i befolkningen trekker juryen spesielt fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk fyrhistorisk forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

”Modellen til Norsk fyrhistorisk forening, som opprinnelig ble sett på som svært ambisiøs, framstår nå som en troverdig løsning også for lignende kulturminner i Europa. Lokalsamfunn som drifter statens eiendom har vist seg som en vellykket tilnærming både for å øke bevissthet rundt og for å bevare kulturminner.”

Dette er en god beskrivele av det felles frivillige prosjektet Norsk fyrhistorisk forening er. Det er en honør til frivillige kulturvernere langs hele kysten. Innsatsen har blitt målt mot de beste av kulturvernprosjekter i hele Europa.

Statens vegvesen er også tildelt pris for restaureringen av Kongevegen over Filefjell. Dette er de to eneste prisene som går til Skandinavia. Begge prisvinnerne vitner om en økt anerkjennelse av norsk samferdselshistorie. Det er i år 29 prisvinnere fra 18 land.

European Heritage Congress 2017, presentasjon av prisvinnere og seremoni vil avholdes i Turku 11. – 15. mai.

Statsråd i Klima- og miljødepartementet Vidar Helgesen har allerede sendt sin gratulasjon:

«Dette er en stor dag for norsk kulturminnevern. Det at hele to av prisene i år går til norske prosjekter viser at vi gjør mye bra for kulturminnene her i landet. Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten. Statens Vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert. Jeg vil takke alle frivillige i Fyrhistorisk forening og ildsjelene i Statens Vegvesen for at vi kan overbringe disse viktige vitnesbyrdene til kommende generasjoner.»

Gratulerer alle sammen!

På nettsiden vote.europanostra.org kan du stemme NFHF videre også i publikumsprisen.