Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

«Den røde seiler» er et populært fotomotiv blant passasjerene på cruisebåtene og Hurtigruta som seiler forbi.

Like utenfor Ørlandet rager en 20 meter rød åttekantet bygning over havoverflaten. Kjeungskjær fyrstasjon er månedens kulturminne i april.

Etter at den sto ferdig i 1880, ble det i mange tiår framover drevet som et familiefyr. Det vil si at fyrvokteren bodde her sammen med familien sin, og at kona bidro i driften av fyrstasjonen. Til tider holdt også lærerinner til på Kjeungskjær for å sørge for at barna fikk skolegang.

Det er kanskje ikke så lett å se for seg at barn kunne vokse opp her, omkranset av sjø på alle kanter. Ved høyvann kan det nesten se ut som om fyrstasjonen ligger og dupper midt i sjøen, men ved lavvann kommer skjæret som fyret står på til syne. Tumleplass var det med andre ord lite av – i alle fall på land. (Red. anm.: Stormene Berit og Dagmar tok landinga på Kjeungskjær i 2011/12, så for tida er det trolig ingen som overnatter på fyret.)

Dersom du seiler forbi Kjeungskjær fyr i dag, er det mulig at du vil observere noen som vakler forsiktig rundt på skjæret som fyret står på. Dette er imidlertid ikke fyrvokteren selv eller én i hans familie, men sannsynligvis en mer eller mindre tilfeldig turist som har leid seg inn på fyret. I 1987 – omtrent hundre år etter at fyrstasjonen ble opprettet – ble den automatisert. Dermed ble stasjonen også fraflyttet.

I dag holder Kjeungen kystlag tilsyn med «Den røde seiler». Les mer om Kjeungskjær fyrstasjon i Kulturminnesøk. I Kulturminnesøk finner du en oversikt over kulturminner i Norge. Her kan du også registrere dine egne kulturminner. Her kan du lese mer om kystkultur

(Artikkelen er sakset fra Riksantikvaren sine nettsider)

Luftfotoet av Kjeungskjær over er tatt av Kystverket.