Espen portrett
Espen Frøysland (Foto: privat)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Espen Frøysland tiltrer som ny direktør for Lindesnes fyrmuseum og som leder for Kystverkmusea.

Tekst: Ola Sendstad

Frøysland tar over som ny direktør ved Lindesnes fyrmuseum og som leder for Kystverkmusea fra begynnelsen av mars. Han gleder seg til å ta fatt på den nye stillingen.

Frøysland er i dag kultursjef i Bremanger kommune. Han er utdannet innen historie, kunsthistorie og etnologi med spesiell interesse for tekniske og industrielle kulturminner. Innenfor dette feltet er selvfølgelig fyrstasjonene viktig, sier Frøysland.

Er det med noen spesielle målsetninger du går inn i denne jobben?

– Akkurat nå er jeg både spent og skremt over å skulle tiltre. I første omgang skal jeg sette meg godt inn i organisasjonen. Jeg håper å lykkes med den interessante kombinasjonen av bevaring, bruk og formidling. Etter å ha arbeidet veldig bredt som kultursjef ser jeg fram til å få arbeide spisset med fyrhistorie.

Har du noe erfaring fra samarbeid med frivillige organisasjoner?

– Ja, jeg har mye erfaring både fra godt samarbeid med frivillige organisasjoner og fra selv å være engasjert i flere organisasjoner. Frivilligheten er en viktig ressurs. For bevaring av fyrstasjonene har jo det frivillige engasjementet vært helt grunnleggende. Jeg tenker også det er positivt at det finnes en samlende organisasjon som Norsk Fyrhistorisk Forening å samarbeide med.

Frøysland har allerede begynt å se etter ny bolig i Lindesnes og vil flytte dit innen han tiltrer.

Norsk Fyrhistorisk Forening ser fram til videre godt samarbeid med Kystverkmusea, med Espen Frøysland på laget.

Kystverkmusea

Kystverkmusea ble etablert i 2008, og er organisert som et samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Stiftinga Sunnmøre museum, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Ledelsen av nettverket sitter ved Lindesnes fyrmuseum.

Kystverkmusea arbeider med historie, kulturminner og kulturarv knyttet til fyr og seilingsmerker, havner, farleder og kanaler, losvirksomhet, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap.

Les mer om Kystverkmusea HER