alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Leieavtalen om bruk av Buholmråsa fyr (Osen kommune, Sør-Trøndelag) er forlenget med 10 nye år. Avtale­partene er Kystverket (eier) og Sætervika Handel AS (forvalter). Det har vært god interesse for å leie seg inn på fyrholmen på sørsida av havstykket Folda, og medfølgende båt gjør stedet attraktivt for hobbyfiskere.

Som ved mange andre fyrstasjoner var det også på Buholmråsa hagebruk. Det var to inngjerdete hager, foran både fyrmesterboligen og assistentboligen. Gjerdene ble revet på 1990-tallet, i forbindelse med avbemanningen av stasjonen. I dag står bare fundamentene til gjerdestolpene igjen (se bildet). Innenfor gjerdene vokste blant annet prydplanter, bærbusker og rabarbra. Nå ønsker forvalterne å rehabilitere hagene. Det vil kreve oppsetting av nytt gjerde, først og fremst for å verne plantelivet mot vær og vind ut mot storhavet. Fyrforvalterne forbereder en henvendelse til Kystverkets regionkontor i Midt-Norge i sakens anledning.