einarvikarset FotoSvein Arne Orvik
Den nye kystdirektøren ser fram til samarbeid med Norsk Fyrhistorisk Forening. (Foto: Svein Arne Orvik)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Einar Vik Arset er ansatt som ny direktør for Kystverket. Med det er han gitt et stort samfunnsoppdrag for kystnasjonen Norge og for bevaringsarbeidet for norske fyr.

Tekst: Ola Sendstad

Einar Vik Arset er i statsråd beskikket til seks år som kystdirektør.

– Når vi nå tilsetter Arset får vi en dyktig leder med gode forutsetninger for å utvikle Kystverket videre som transportetat med ansvar for sjøtransport og sjøsikkerhet, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale.

Arset (42) kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune, og har lang erfaring som leder i offentlig sektor. Jeg når ham på telefon mellom møter i travle budsjettdager. Stillingen som kystdirektør er selvfølgelig et bredt ansvar, men vi er selvfølgelig mest opptatt av fyr og frivillighet. Arset ser fram til samarbeidet med Norsk Fyrhistorisk Forening.

– Det engasjementet som frivillige viser gjennom daglig dugnadsinnsats er imponerende. Alt tyder på at Fyrhistorisk Forening og Kystverket har funnet en bærekraftig modell som gjør det mulig å bevare viktige landemerker for vår stolte kysthistorie, som samtidig åpner for ny bruk av fyra, sier den påtroppende kystdirektøren.

Som rådmann i en viktig kystkommune har Arset ikke bare forståelse for maritim sektor, men også erfaring med samarbeid mellom det offentlige og frivilligheta:

– Modellen for samarbeid gjennom offentlig eierskap og frivillig drift ligner måten norske kommuner også jobber på. Her har vi gode erfaringer. Det faktum at foreningen ble tildelt EUs kulturminnepris i fjor understreker at dette er en velfungerende organisasjon som har tatt tak i ansvaret for vår felles kulturarv på ein forbilledlig måte.

Bedre tilbakemelding er det neppe mulig å få. Foreningens medlemmer gjør virkelig en imponerende innsats, så merk dere dette!

Jeg avslutter med å spørre Arset om han har overnattet på noe fyr eller besøkt noen av Kystverkmusea.

– Jeg har bare overnattet på ett fyr tidligere, men jeg har besøkt Dalsfjord fyrmuseum flere ganger og har stor respekt for det arbeidet som Kystverkmusea gjør landet over.

Det blir nok flere fyrbesøk framover nå.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med foreningen framover, avslutter Arset.

Norsk Fyrhistorisk Forening gratulerer den nye kystdirektøren med jobben og ser selvfølgelig også fram til videre godt samarbeid med Kystverket, med ham bak roret.

Holdningene til Arset angående både foreninga og Kystverkmusea er betryggende etter framleggelsen av et statsbudsjett der føringene fra departementet er uklare for vårt felt. Uklare føringer gjør kystdirektørens jobb og prioriteringer desto viktigere for bevaring av fyra og fyrhistoria. Lykke til Arset! Vi er klar for å gjøre vår del av jobben.

Ola Sendstad er arkitekt og daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening