Anda kystverket
Den nye målebåten "Anda" er oppkalt etter Anda fyr. Gudmor er Frøydis Rørtveit Stensvik, leder for Senter for utbygging i Kystverket (Foto: Sissel Kanstad/Kartverket)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Dåpen av målebåten «Anda» , som er oppkalt etter Anda fyr, representerer ikke bare en ny ressurs til bruk for sjømåling i Norge. Den tar også samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre.

Monica Lindanger

Kystverket og Kartverket har i mange år vært strategiske samarbeidspartnere i arbeidet for en bedre og tryggere sjøvei. Dåpen av sjømålingsbåten «Anda» tar samarbeidet et steg videre; den markerer starten på en ny samarbeidsavtale, til nytte for norske farleder og havner, skriver Kystverket på nettsida si.

Oppkalt etter fyrstasjon

Målefartøyet ”Anda” har fått navnet sitt etter Anda fyrstasjon, som har fyrhistorisk verdi som den siste bemannede fyrstasjon som er bygd i Norge. Den ble automatisert og avfolka i 1987. Fyrstasjonen ligger på en øy i Vesterålen, i Øksnes kommune i Nordland, og er omgitt av storslåtte naturformasjoner.

Anda kystverket 2

Målebåten "Anda" seiler inn Lervig i Stavanger. Båten tar samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre (Foto: Sissel Kanstad/Kartverket).

 Tradisjonen tro ble «Anda» døpt med sjampanje. Gudmor Frøydis Rørtveit Stensvik, leder for Senter for utbygging i Kystverket, knuste sjampanjeflaska i siden på fartøyet – før hun ønsket at hell og lykke måtte følge «Anda» og hennes mannskap. Dåpen fant sted i Vågen i Stavanger onsdag 22. januar.

Sikrere tilgang

Avtalen mellom de to etatene Kystverket og Kartverket har som mål å gi sikrere tilgang til måle- og prosesseringstjenesten. Dette vil igjen sikre at Kystverket har bedre kunnskap om topografien på sjøbunnen, som kan brukes i masseberegninger og avtaler med entreprenøren både før og under utførelse av utbedringer, samt at sluttmåling blir gjort før entreprenøren forlater anleggsstedet.

– Med bakgrunn i økonomi og et sikrere opplegg for oss, fant vi det fornuftig å inngå en avtale med Kartverket, sa kystdirektør Kirsti Slotsvik blant annet i sin tale i forbindelse med dåpen.

Kvalitet

Hun presiserte også at hun ser mange positive effekter ved at Kystverket og Kartverket knyttes enda tettere sammen.

– Begge etatene er opptatt av kvalitet i sjøsikkerhetstjenesten. Båten som er døpt i dag er ikke mer enn 11 meter lang, men den har med seg det nyeste som finnes av teknisk utrustning til de oppgavene den skal ha – både når det gjelder posisjonering, multistråle-ekkolodd og bevegelsessensorer. (…) Jeg tror at det vi har vært med på her i dag er med på å øke framdriften, men også sikkerheten, i oppmålingsarbeidet langs kysten vår, sa kystdirektøren.   

Kystverket har finansiert og eier fartøyet og utstyr, mens Kartverket gjennomførte den konkrete anskaffelsen. Kartverket vil videre bemanne og drifte målefartøyet i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

– Det er en viktig milepæl for Kartverket at vi sammen med Kystverket har maktet å få bygget en ny målebåt. Dette viser at begge etater innretter seg for fremtiden, slik at brukerne kan få enda bedre data. I tillegg er vi glade for at den nye målebåten også byr på adskillig bedre arbeidsforhold for mannskapet som utfører sjømålingen, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.