Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det frivillige kulturvernet fikk et nytt «barn» i mai; Maritim Industrihistorisk Forening (MIHF) ble født i Oslo

Mange vil si seg enige i MIHFs ene slagord om at «[h]istorien eksisterer ikke dersom den ikke blir fortalt». Som en direkte følge av dette vil derfor foreningen arbeide for at den maritime industrihistorien ivaretas. Foreningen vil samle, katalogisere bilder og data for i neste omgang å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

Maritim Industrihistorisk Forening konsentrerer seg om kysthistorien de siste 100 år, fra motoriseringen av fiskeflåten starter for alvor. Til noe forskjell fra Norsk Forening for Fartøyvern eller Forbundet Kysten, er det ikke primært båtene eller kystkulturen i seg selv som er i fokus. MIHF vil jobbe for å ivareta materielle minner – gjenstander så vel som foto/bilder, fra og av produksjonen av alt «det andre» som også er ombord eller brukes i maritim sammenheng. For oss i Fyrhistorisk er det spennende og interessant at de også vil sikre dokumentasjon av andre tekniske elementer, så som (generator)motorer og andre tekniske installasjoner brukt på fyrene.

Om bakgrunnen for etablering av MIHF, skriver de selv på sin Facebook-side at: Norsk maritim industri og kompetanse; verft, utstyrsprodusenter, skipsdesignere m. fl. har i flere tiår vært blant verdens ledende. Dette er ikke tilfeldig. Vår industri bygger på stolte tradisjoner, kultur og naturlige forutsetninger, og norsk maritim industri har, gjennom utstrakt samarbeid og samspill i den maritime klyngen, maktet å ivareta og videreføre denne arven og skape en konkurransedyktig maritim industri på et høyt internasjonalt nivå.
Det er liten tvil om at verfts- og utstyrsindustrien har sitt opphav i den store fiskeflåten, en gang verdens største, og det er ikke usannsynlig at en rekke kystsamfunn neppe ville ha eksistert i dag uten den maritime industrien.
Norsk sjøfarts- og fiskerihistorie er i dag godt dokumentert og ivaretatt av myndigheter, kystlag og foreninger, og av engasjerte privatpersoner gjennom nasjonale og lokale museer, nettsider og arrangementer. Men for norsk maritim industrihistorie er situasjonen annerledes….. Denne delen av vår maritime arv finnes fortsatt stort sett kun hos bedriftene (og langt fra hos alle!) og hos noen få lokale entusiaster. Det eksisterer ingen kjente nasjonale eller lokale institusjoner eller nettsider som i noen særlig grad ivaretar denne viktige delen av norsk industri- og kulturhistorie i en større sammenheng, derfor er det viktig at noe gjøres før tiden løper fra oss!

Norsk Fyrhistorisk Forening ønsker MIHF «velkommen», og ser frem til et mulig videre samarbeid.