alt
John Evensen (foto: Kystverket)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

John Evensen er tilbake som regiondirektør for Kystverket i Troms og Finnmark. Evensen har også tidligere vært direktør i samme region. Han har hatt permisjon fra Kystverket i en mellomperiode i forbindelse med engasjement i næringslivsforetak i Finnmark. Evensen tiltrer stillingen 1. oktober.
 
NFHF gratulerer med utnevnelsen! John Evensen har vært medlem av NFHF i mange år, og også innehatt verv i foreningen. Vi har derfor begrunnet tillit til at utnevnelsen vil gagne det frivillige arbeidet for vern og ny bruk av fyrstasjonene i nord.