Det er nå konkrete planer for å lette adkomsten til Kaura Fyr. Foto: Rune Nylund Larsen, Kystarkivet

Kauras Venner ser lyst på fremtiden og samarbeider med Kystverket om tiltak som skal gjøre det enklere for folk å komme ut til fyret på Trøndelagskysten.

– Det er spennende det som skjer på Kaura. Venneforeningen og Kystverket jobber sammen for å få til ny bruk på fyrstasjonen. Planen er å få laget en konstruksjon som gjør det mulig for mindre båter å bli dratt på land. Dette skal skje på holmens sørside. Her er holmen lavere og forholdene ligger bedre til for et tiltak som dette. Kostandene ved dette er estimert til 300 000 kroner, forteller faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening.

Åfjord kommune er også involvert i planene og Schau opplyser at kommunen er interessert i økt bruk av fyret og at det blir tilrettelagt for allmennheten.

– Kystverket har planlagt å sette av midler til tiltak på Kaura Fyr neste år. Fyrtårnet, naust og en del av landingen trenger definitivt oppgradering, legger André Schau til.

Kaura fyr er det nest siste fyret som er bygget i Norge. Foto: Rune Nylund Larsen, Kystarkivet

Kaura fyrstasjon ble tent i 1931 som den nest siste bygde, bemannede fyrstasjonen i Norge. Holmen fyret ligger på har en værhard beliggenhet og det er vanskelige landingsforhold med mye svell rundt holmen. I 1959 ble fyret automatisert og avbemannet. I 1984 ble fyrstasjonen ombygd til solcelle drift. Fyret er fredet etter Kulturminneloven i 2000. I 2012 ble Kauras Venner dannet og inngikk en leieavtale med Kystverket får å åpne fyret for allmennheten. For syv år siden ble bropilarene på landingen oppgradert av Kystverket.