Det er foreslått at vi skal skifte navn til Norsk Fyrforening. Hva synes du? Vær med og bestem på landsmøtet 19. mars.

Navneskifte har i senere år vært et samtaletema i landsstyret, men det er NFHF-medlemmene Knut Mørland og Sven Gj. Gjeruldsen som på eget initiativ fremmer et konkret forslag.

Knut Mørland. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.

– Som fyrforvalter på både Lille og Store Torungen fyr i 18 år, har jeg sett behovet for et nytt navn på vår forening, sier Knut Mørland. Han kommenterer forslaget per telefon fra solveggen ved Store Torungen utenfor Arendal.

– For å skape mer blest og interesse for fyrene våre vil et enklere navn som Norsk Fyrforening være mer tidsriktig. For mange har «Fyrhistorisk» vært for tungt, og en fornying er nødvendig i vår 25-årige historie.

Landsstyret i NFHF vil legge frem sin anbefaling om vedtak i saken, men avgjørelsen tas av dem som deltar på landsmøtet. En navneendring krever 2/3 flertall av stemmene. Påmeldingsfristen for landsmøtet er 1. mars, og du kan delta fysisk i Måløy eller digitalt via møteplattformen Zoom. Les om landsmøtet og meld deg på.

Du kan også diskutere saken på Facebook-siden vår. Vi vil gjerne høre hva du mener!

Les forslaget som landsmøtet skal ta stilling til