Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Festivalen "Nuart" åpner i Stavanger 1. oktober. Dette er en kunstfestival med mange prosjekter i det offentlige rom. Ett av dem er Lucy Mclauchlans utsmykning av Obrestad Fyr på Jæren.Fyrene våre kalles gjerne "Kysten Katedfraler". De har gjerne en monumental utforming og plassering i landskapet. Desto mer spennende for kunstneren Lucy Mclauchlan, som har tatt på seg et tungt ansvar ved å endre karakter på Obrestad Fyr ganske så radikalt. Og for dem som skulle være urolig  for det fredede bygget, blir det opplyst at fyret får tilbake sin originale farge om et år. Da skal det males på nytt.