Ona 2014
Restaurering av Ona fyr (Foto: Bjørn Relling, Kystverket Midt-Norge)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Bifyret og hovedfyret på Ona fyrstasjon er pusset opp av Kystverket, og arbeidet har kostet omkring 2,3 millioner kroner.

Oppussingsarbeidet ved Ona fyrstasjon startet i juni 2014, og ble avsluttet i desember 2014. Planleggingen av renoveringen startet allerede opp tidlig i 2013. I planleggingsfasen deltok Kystverket, Romsdalmuseet og fylkeskommunens kulturavdeling på befaring.

Arbeid på hovedfyret og bifyret

– Hovedfyret ble sandblåst på alle ytre overflater. I tillegg ble alle glass i fyrlykta tatt ut, og sprosser og rammer ble rengjort før glass ble satt tilbake, sier senioringeniør Bjørn Relling ved Kystverket Midt-Norge.

Ståloverflater av støpjern har blitt grunnet og malt med fire strøk maling. I tillegg ble en del porer i overflaten sparklet før grunning. Inngangsdøren ble skrapet og malt med linoljemaling.

– Innfestingsbolter til nedre galleri har blitt skiftet ut, da det var usikkerhet knyttet til kvaliteten av disse, fortsetter Relling.

Bifyret har blitt sandblåst på ståloverflatene. Alle andre overflater har blitt rengjort. I tillegg har fyret fått ny galleriplank og lykten har blitt malt.