Store Torungen
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrforvalter Knut Mørland på Store Torungen fyr utenfor Arendal måtte iverksette Operasjon Kaldt hav onsdag 10. februar da havisen gjorde livet på fyret vanskelig. Mørlands korte oppsummering bringer også tankene hen til tidligere fyrbetjening som opplevde lignende isforhold før automatiseringens tidsalder, og var nødt til å forholde seg til dem, uten å kunne forlate sin post. ”Det er 13 år siden vi hadde isvinter på Sørlandet. Alle har jo ventet at det skulle bli varmere – og ikke is. Vi belaget oss derfor på en ny mild vinter på fyret. Slik ble det ikke.
Det ble svært kaldt. Isen kom tidlig. Vannet ble kaldt. og havisen dannet seg i store deler av Skagerrak. Vi har flere båter som kan brukes til og fra fyret, og vi flyttet båtene utover i sundet for å finne åpent vann. Etter hvert ble problemene med is vanskeligere ute ved fyret på grunn av havisen som stadig er i rask bevegelse, og bygger seg opp til barrikader. Dette er jo i seg selv en flott opp¬levelse å være vitne til, men det ble etter hvert vanskelig å proviantere. Vi tok en alvorlig avgjørelse den 10. februar om å bli hentet av isbryteren T/B Skilsø. "Evakueringen" forgikk meget greit, om enn med store "smerter" i sjelen.”